Gegevensbescherming

Gegevensbescherming:

De volgende teksten en informatie zijn uitputtend. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om ons rechtstreeks te bellen of te e-mailen. Telefonisch zijn wij goed bereikbaar op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 9.15 tot 12.00 uur en vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur. Onze contactgegevens vind je op alle pagina's van onze website bovenaan! Wij zijn zelf geen fan van het verzamelen van gegevens, dus in samenwerking met onze ontwikkelaars zijn we voorzichtig en beschermen we alles wat menselijk mogelijk is om te doen, het zal een genoegen zijn om met u over dit onderwerp te praten als u daar behoefte aan heeft.

Gegevensbescherming:

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens:

Als u op onze website surft, moet u ons persoonlijke gegevens verstrekken. Wij danken u voor uw vertrouwen en willen u hier informeren over het gebruik van uw gegevens en uw rechten.

De gegevensbeheerder:

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de heer SLADE Matthew, wiens contactgegevens u vindt in de juridische kennisgeving. U kunt de heer SLADE ook rechtstreeks per e-mail of per telefoon bereiken met de contactgegevens die altijd bovenaan onze website worden vermeld.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is Dhr. SLADE Matthew.

CNIL-formaliteiten:

Doelen van het verzamelen en verwerken van gegevens:

We verzamelen de gegevens die u ons verstrekt wanneer u een bestelling plaatst of wanneer u contact met ons opneemt. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd.
De persoonlijke gegevens die op onze website worden verzameld, worden gebruikt om bestellingen te verwerken en de commerciële relatie te beheren (leveringen, facturen, after-sales service).

Ontvangers van persoonlijke gegevens en gegevensoverdracht:

De ontvangers van uw persoonlijke gegevens die op onze website worden verzameld, zijn in de eerste plaats wijzelf voor de verwerking van uw bestellingen en het beheer van de klantrelatie.

Om de uitvoering van het contract dat ons bindt mogelijk te maken, geven we de gegevens door aan onze betalings- of betalingsbeveiligingsdienstverleners, onze bezorgdienstverleners, onze zakenpartners. De overdracht van persoonsgegevens aan deze dienstverleners vindt alleen plaats in het kader van de noodzakelijke uitvoering van het contract.

Als u een bestelling plaatst met een Colissimo-bezorging of per brief, sturen we uw adres en telefoonnummer naar de La Poste France-groep. Voor levering met de vervoerder DPD kunnen uw contactgegevens: adres en telefoonnummer worden doorgegeven aan DPD France. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we deze gegevens doorgeven aan DHL Frankrijk, Fedex Frankrijk, GLS Frankrijk of zelfs UPS Frankrijk.

Wat betreft het verzenden van onze nieuwsbrieven, uw e-mailadres is toevertrouwd aan Mailchimp USA.


Trusted Shops Trustbadge-integratie:

De Trusted Shops Trustbadge wordt op deze pagina ingevoegd om ons Trusted Shops-keurmerk en alle verzamelde meningen weer te geven of om kopers Trusted Shops-producten aan te bieden na een bestelling.

Deze operaties dienen ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij de optimale marketing van onze producten in het kader van een afweging van de verschillende belangen. De Trustbadge en de daaraan gekoppelde diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Wanneer u de Trustbadge raadpleegt, slaat de webserver automatisch een "logbestand" op met daarin bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de raadpleging, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de internetprovider vragen (toegangsgegevens). Deze toegangsgegevens worden niet gebruikt, deze worden uiterlijk acht dagen na het einde van uw consult automatisch overschreven.

Andere persoonlijke gegevens worden – alleen aan Trusted Shops – doorgegeven als u ervoor heeft gekozen om Trusted Shops-producten te gebruiken na het plaatsen van een bestelling of als u zich al voor dit gebruik hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

Trusted Shops-kopersbescherming: als u ervoor kiest om u te abonneren op kopersbescherming, worden persoonlijke gegevens over u doorgegeven aan Trusted Shops. Meer details vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van Trusted Shops.

Uw rechten:

U hebt het recht op gratis informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen en om, indien van toepassing, correctie, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit of verwijdering te vragen.

Als persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens, hebt u de volgende rechten: Op grond van artikel 15 van de AVG heeft u recht op toegang tot persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Op grond van artikel 16 van de AVG heeft u het recht op rectificatie, zonder onnodige vertraging, van onjuiste persoonsgegevens. U heeft het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden aangevuld.

Op grond van artikel 17 van de AVG heeft u het recht op het wissen van persoonsgegevens voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor - de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie - complimet een wettelijke verplichting - een reden van algemeen belang - de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten voor de rechtbank. Op grond van artikel 18 van de AVG heeft u recht op beperking van de verwerking in gevallen waarin: - u de juistheid van de gegevens betwist - de verwerking van de gegevens onwettig is maar u zich verzet tegen het wissen ervan - wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar zij nog steeds nodig zijn om uw rechten voor de rechtbank vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Op grond van artikel 21 van de AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Op grond van artikel 20 van de AVG heeft u het recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat (recht op gegevensoverdraagbaarheid),
Op grond van artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor elke vraag met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor elk verzoek om informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, evenals voor elke intrekking van de gegeven toestemmingen of elk verzet tegen een gebruik van specifieke gegevens, kunt u contact opnemen met de volgende persoon (geef naam en contactgegevens op).

Cookies:

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen. Dit dient om onze legitieme belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod te beschermen, die prevaleren bij de afweging van de respectieve belangen van de partijen.

De cookies die op onze site worden gebruikt, stellen ons in staat u de volgende diensten aan te bieden: het opslaan van uw winkelwagentje en als u uw toestemming geeft, kunnen ze worden gebruikt voor statistische doeleinden voor onze online advertentiecampagnes.

De meeste cookies zijn bedoeld om uw navigatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken en zijn noodzakelijk voor de werking van onze online winkel. Voor het gebruik van eigen cookies of cookies van derden, die niet per se nodig zijn voor de werking van de site, is uw uitdrukkelijke toestemming vereist.

Wanneer u op onze site aankomt, verzamelen we uw uitdrukkelijke toestemming voor het plaatsen van bepaalde cookies op uw terminal (bijv. cookies met betrekking tot advertenties, cookies voor het meten van het publiek, cookies voor sociale netwerken), door middel van een banner, op onze startpagina .

U kunt uw toestemming geven of bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw verbindingsapparaat op de juiste manier te configureren. Elke browser verschilt in de manier waarop deze omgaat met cookie-instellingen. Raadpleeg hiervoor in het bijzonder de gebruikershandleiding van uw browser.

Het weigeren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Commerciële prospectie per e-mail met abonnement op de nieuwsbrief:

We sturen u commerciële prospectie per e-mail op de rechtsgrond van uw uitdrukkelijke toestemming die u hebt verkregen wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief of wanneer u het vakje "Ontvang de nieuwsbrief" op de pagina met het aankoopoverzicht aanvinkt. Als u geen commerciële prospectie meer per e-mail wenst te ontvangen, kunt u ons dit op elk moment laten weten op een van de volgende manieren:


  • klik op de afmeldlink in elke e-mail
  • stuur een e-mail met het e-mailadres bovenaan onze site.
  • Wij zijn een van de weinige sites waarmee u telefonisch contact kunt opnemen, aarzel niet om dit te doen, ons nummer zonder toeslag staat bovenaan de site op alle pagina's van de website.

Nadat u zich heeft afgemeld, verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor op verder gebruik van de gegevens, toegestaan ​​door de wet, en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Opslag van bankgegevens:

De beslissing is genomen binnen NetJuggler om uw bankgegevens nooit op te slaan. Dit verbetert uw winkelervaring niet, maar om veiligheidsredenen willen we niet dat er problemen zijn met uw bankgegevens.

Recht van bezwaar:

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen die bij de afweging van de respectievelijke belangen van de partijen prevaleren, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor deze verwerking kunnen rechtvaardigen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking bijdraagt aan de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Dit is niet van toepassing als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden. We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doeleinde verwerken.

Stel je vragen en bespreek dit artikel:

    Geen opmerkingen of vragen! Wees de eerste !

    InloggenNederlands